Specjalistyczna Przychodnia
Medycyny Pracy Sp. z o.o.

26-600 Radom,
ul. 1905 Roku 20, II piętro pokój 222
tel (048) 360 19 77
fax (048) 360 00 02
info@medycynapracy.com.pl

NIP: 948-21-08-952
KRS 0000055012 Sąd Rejonowy dla Miasta St.Warszawy XIX Wydz.Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy : 50.000,-PLN


SZANOWNY PRACODAWCO


Informujemy, iż SPMP realizuje usługi medyczne w Przychodni przy ulicy 1905 Roku 20
(II piętro pokój 222) w zakresie:
 • Pracownicze badania wstępne, okresowe i kontrolne dla wszystkich zawodów

 • Badania kierowców

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej

 • Udział w komisjach BHP i przeglądzie stanowisk pracy

Ponadto oferujemy kompleksową opiekę medyczną nad pracownikami w następujących poradniach
i pracowniach specjalistycznych:
 • Internistyczna
 • Otolaryngologiczna
 • Neurologiczna
 • Okulistyczna
 • Dermatologiczna
 • Ginekologiczna
 • Pracownie EKG, RTG, USG, laboratorium analityczne w pełnym zakresie
 • Chirurgiczna i ortopedyczna
 • Urologiczna
 • Reumatologiczna
 • Alergologiczna
 • Rehabilitacja
 • Szczepienia ochronne

Badania profilaktyczne przeprowadzają lekarze medycyny pracy zgodnie z wymogami określonymi
w przepisach prawa pracy.

Istnieje możliwość wykonywania badań profilaktycznych bezpośrednio w zakładzie pracy.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty gwarantując szybką i fachową obsługę pracowników przez profesjonalną kadrę medyczną.