Certyfikaty

Grupa Polmedic wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą OHSAS 18001:2007 w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego w zakresie chirurgii jednego dnia, rehabilitacji leczniczej, diagnostyki ogólnej, diagnostyki obrazowej oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Placówki Polmedic w maju 2015 roku zostały poddane zewnętrznemu audytowi mającemu na celu potwierdzenie, iż wdrożone Systemy są zgodne z ww. międzynarodowymi normami, a także skutecznie realizowane.

Z radością możemy poinformować, iż praca całego Zespołu Grupy Polmedic została dobrze oceniona przez niezależnych audytorów, czego wynikiem są otrzymane Certyfikaty.

 

 

 

Nasi Partnerzy

logo